Påmelding til stevne ved MIR

Kodeforklaring Rifle:
10m 30sk(Rifle U12,U13;U14,U16), 10m 60sk (A,B,C,D,JM,SH1,SH2,SH3)., 15m 45sk fririfle (A,B,C,D,K1,K2,JM,JK,V45,V55,V65,V70)., 15m 30sk STD (sen og jun).,
15m 3x10sk (U16)., 15m 30sk ligg (U12,U13,U14,U16)., 15m 30sk ligg m anlegg (U12,U13,U14)., 15m 30sk kne (U16).
50m 60sk. ligg(A,B,C,D,K1,K2,JM,JK,V45,V55,V65., 50m 3osk (U16,U14,U13;U12., 50m 3x10 (U16,U14,U13,U14., 50m 3x20sk (JK,K1,K2)., 50m 3x40sk (A,B,C,D,JM.,
Kodeforklaring Pistol :
10m 60sk (Pistol A60P,B60P,C60P,D60P), 10m 40sk (Pistol A40P,B40P,C40P,D40P,U12P,U14P,U16P).

Stevnenr:
Navn:
Klubb:
E-post adresse:
Øvelse(r): 1(30 skudd stende)
2(45 skudd stende)
3(40 skudd luft)
4(60 skudd luft)
U1(30 sk m/anlegg)
U2(30 skudd)
U4(30 skudd m/anlegg)
U6(30 skudd)
Kommentar:(Ønsket skytetid, pistol jr etc)