Hovedsponsor

logo

Samarbeidspartnere

Start
Gamle nyheter
Våre skyttere
Trenerne
Resultater
LIVE-visning
Påmelding
Terminliste
Skyteanlegg
Referater
Bilder
Styret
-
Utvikling:
Rifle
Pistol
-
Lenker
Brosjyre MVS
Høyskole
Gjestebok
-
Skrytesiden
-
Kontakt oss
-
English

Styret i Meråker Idrettsgymnas Rifle 2010-11Leder: Knut Bakken, 957 41 236, e-post: knut.bakken@ntfk.no

Nestleder/Stevneansvarlig: Charlotte Kristiansen

Kasserer: Roger Lindgren, 41607247, e-post: roger.lindgren@ntebb.no

Sekretær: Inger Sætre, 92430389, e-post: i.saetre@online.no

Sportlig ansvarlig: CharlotteKristiansen

Webansvarlig: Knut Bakken